A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft letöltés PDF EPUB

a,b,c

A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft

Nyelv: Magyar

>>> Letöltés | Olvassa el itt <<<

Műtörténelmi munkákban sűrűn hivatkoznak a budapesti Szépművészeti Múzeum képeire. S ez a hivatkozás magától értéssel történik; nem kelt meglepetést, nem fogadja csodálkozás. Múzeumunkat a művészet és a művészeti irodalom világában ismerik és elismerik. Ennek az elismerésnek értékét a magyar közvéleménynek meg kell értenie és meg kell becsülnie. Mert ez az elismerés a mi kulturanyagunk elismerésének egyik része. Az a magától értés, a melylyel a budapesti képekre hivatkoznak, s a melylyel ezt a hivatkozást fogadják, szintén azt nyilvánítja, hogy e körökben megszűnt a magyar egzotika legendája. A mi Szépművészeti Múzeumunk a nagy és nevezetes képgyűjtemények rangsorában elől szerepel, azok mellett, a melyeknek híre a köztudatba ment át. A miénké még nincs itt, még csak a szakköröknek lett tudtává az, hogy a Szépművészeti Múzeum a művészetnek egyik kincsesháza, a köztudat még nem vállalta magáénak. A minek talán az is egyik oka, hogy a modern népvándorlásnak, az idegenforgalomnak útjától félre esünk. De bízunk benne, hogy éppen a Szépművészeti Múzeum annak az útnak olyan szabályozásában fog közreműködni, a melyből Budapest az út nevezetes stácziójává lesz. Mert a képtárak világszerte a városok hírességének legfőbb alkotórészei, s az új népvándorlás leghatásosabb irányítói. Akár az igazi érdeklődés, akár csak a konvenczió viszi az utast: a képtár az első szenzáció, a melyet valamely idegen helyen keres, vagy a melyért valamely idegen helyet fölkeres. Bármily egyéb nevezetessége, érdekessége, fontossága is van például Münchennek, Drezdának, Amsterdamnak, a köztudatban mint a Pinakothekák, mint a királyi galleria, mint a Rycksmuseum városai szerepelnek. S még Párisnak is, a világ izgalmas gócpontjának is, nevezetességeit elsorolván, mindenki elsőnek a Louvret emlegeti. Kell, hogy a budapesti Szépművészeti Múzeum a szakemberek, a művészek és az amateurök becsüléséről köztudatba is átmenjen. A magyar egzotika legendájának megszüntetése a magyar kulturintézmények hírelterjedésének dolga. A mi nyugatiságunk teljes elismertetését ne a politikai erőnyilvánulásoktól, hanem azoknak az intézményeknek hírétől várjuk. A mikor az idegenek Magyarországot elgondolják, ne a puszta, ne a lovas, még ne is a lovagias nemzet, ne a magyar romantika képeiből formálják meg Magyarországról való fogalmukat. A mikor az idegen Budapest érdekességeit latolgatja, vesse a latba legelőször a Szépművészeti Múzeum hírét. Ezt a hírességet a múzeum számára megszerezni, elsőrangú – politikai, gazdasági és kulturális érdek. Éppen annál a sajátosságánál fogva, hogy egy-egy híres képgyűjtemény egy-egy várost népszerűvé, a hírét köztudattá teszi. Nem a művészet iránt való elfogultság, vagy a művészettel való foglalkozás folytán támadt egyoldalúság nyilvánul meg abban a tanácsomban, hogy azok a hivatalos és társadalmi körök, a melyek az idegenek vándorlását Budapest és Magyarország felé akarják terelni, a Szépművészet Múzeumot népszerűsíteni igyekezzenek. Az idegenforgalomnak is van pszikologiája, s a pszikologusának tudnia kell, hogy a művészeti kincse a leghatékonyabb csábítók. Még azokat is izgatják, a kik az ügyükben levő műkincsekről nem vesznek tudomást. Nemcsak adomabeli az az ember, a ki sohasem volt a saját városa múzeumaiban, de úton lévén, minden hozzácsábító hatásuk van. Csak érvényesíteni kell e hatást. Ez az érvényesítés nem a múzeum dolga, hanem azoké, akik Budapestet a világforgalom állomásává akarják megtenni. Nincs a magyar fővárosnak hatásosabb reklámanyaga, mint az a Szépművészeti Múzeuma, a melyet a művészet és a művészetről való tudomány és irodalom körében elsőrangú tartanak, s a mely ezekben a körökben Budapestnek máris megszerezte a kultur-város rangját.

Információ:

Formátum:pdf.epub.lit.ibooks.mobi.ogg.rtf

ISBN: 8594859482938

Kiadvány:01\2011

Oldalak: 910

Méretek: 2.5 MB

Az ár:

A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft e-könyv(könyv) (HUF-0.00Ft)

A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft Hangoskönyv (HUF-0.00Ft)

A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft.pdf

A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft.epub

Üres online:888

Könyv letöltése:1110

CÍMKÉK:

libro pdf A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft ingyen
descargar A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft epub magyarul ingyen regisztrálás nélkül
A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft tanulni ingyen online
letöltési könyv A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft a,b,c
A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft letöltés epub magyar
A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft pdf Töltse le az ingyenes magyar legújabb verziót
letöltési könyv A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft pdf
üres online A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft pdf
letöltés A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft epub ingyenes ipad
A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft mobil könyv
A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft teljes könyv
hangoskönyv A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft
A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft book pdf
A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft hangoskönyv ingyenes magyarul online
letöltési könyv A festőművészet remekei – 1920, 3325Ft MOBI ingyen magyar

Leave Comment

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük